Om Rune

Jag har stor erfarenhet av modellbygge och -flyg och kommer gärna med tips om lämpliga byggobjekt, val av propellrar för egna experiment osv.

Hör gärna av dig med frågor och funderingar. info@ackus.com    tel.: 0703 53 98 16

Rune/ACKUS